Hem

Abrahamsgård - mitt i Kopparberg

Abrahamsgård i Kopparberg

 

Mitt i Kopparberg intill kyrkan ligger den gamla bergsmansgården med ett hus som stod färdigt 1812. Dessförinnan var huset troligtvis envåningshus i klassisk rödfärgad bergsmansstil. Här finns huvudbyggnade, ett annex, två flyglar kuskbostaden och rättarbostaden.

Allt påminner om en svunnen tid men nu finns här 8 bostäder i trivsam miljö.

Brukspatron Per August Carlberg, en av grundarna av Arboga Mekaniska Verkstad 1856, innehade Abrahamsgård som tjänstebostad från 1838 till sin död 1890. Därefter beboddes gården av hans änka Ulla fram till 1908. Då förvärvades Abrahamsgård av Per Magnus Carlberg, son till Per August, och Hedvidg Swederus. Gården testamenterades senare till Ljusnarsbergs församling och begagnades som kyrkoherdeboställe. Sedan 2009 är gården privatägd.

 

Copyright © All Rights Reserved